چهارشنبه 9 تیر‌ماه سال 1389 @ 10:53 ق.ظ

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی

 

دیشب ۸ تیر به لطف یکی از دوستان شبنم  دعوت شدیم ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی ، خیلی عالی بود و 2 ساعتی که اونجا بودیم واقعا فوق العاده بود . قطعاتی که اجرا شد به ترتیب اینها بود .  

 

1. کاپریس ایتالیایی  - پیترایلیچ چایکوفسکی 

2.فریاد تهی - شهرداد روحانی  

3.حماسه - شهرداد روحانی 

4. سرزمین مادری - شهرداد روحانی  

5. اصفهان - شهرداد روحانی  

6. سوئیت سمفونی شهرزاد - بیکولای ریمسکی کورساکف

 

گفتگو با شهداد روحانی  

آخرین اجرای ارکستر سمفونیک تهران