دوشنبه 21 آذر‌ماه سال 1390 @ 02:32 ب.ظ

 

چه فرقی می کند  

 من عاشق تو باشم 

یا تو عاشق من  

 ...

چه فرقی می کند رنگین کمان  

از کدام سمت آسمان آغاز می شود