جمعه 18 فروردین‌ماه سال 1391 @ 07:49 ب.ظ

لازم نبود حرفی بزنی  

من نگاهت را که هیچ  

صدای نفست را هم که بشنوم  

برایم کافی است که داستانت را بفهمم  

که ببینم دلت را همچون اکواریومی که شیشه ای است  

 

 انکار چرا ؟